کنفرانس ها و سخنراني هاي علمي

نام کنفرانس

نام مقاله ارائه شده

زبان ونحوه شرکت

محل کنفرانس

تاريخ

شهر

کشور

کنفرانس بين المللي ISLS

سازمان جهاني مطالعات زبان

کتب گويا: چگونه کتب زبان انگليسي مقطع تحصيلي متوسطه در ايران را گويا سازيم؟

انگليسي

سخنرانی

هانولولو -هاوايي

آمريکا

۱۳۸۶

 

کنفرانس بين المللي روشهاي خواندن - دانشگاه کمبريج

کتب گويا: تدرس خواندن گويا  در کتب زبان انگليسي مقطع تحصيلي متوسطه در ايران

انگليسي

سخنرانی

کمبريج

انگلستان

 

۱۳۸۶

پنجمين كنفرانس بين المللي TEFL

کتب گويا

انگليسي

سخنرانی

کوالالامپور

مالزي

 

۱۳۸۶

چهل و سومین کنفرانس بین المللی IATEFL

آموش زبان انگلیسی در ایران و رویکرد کاربردی

انگليسي

سخنرانی

کاردیف

انگلستان

۱۳۸۸

کنفرانس بين المللي ISLS

سازمان جهاني مطالعات زبان

تا چه میزان برنامه آموزش زبان انگلیسی در ایران شامل رویکرد ارتباطی می باشد؟

انگليسي

سخنرانی

اورلاندو - فلوریدا

آمريکا

۱۳۸۸

هفتمين كنفرانس بين المللي TEFL

آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های ایران

انگليسي

سخنرانی

بانکوک

تایلند

 

۱۳۸۸

کنفرانس آسیایی مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی و آموزش زبان انگلیسی در ایران

انگليسي

سخنرانی

اوزاکا

ژاپن

١٣٩٠

اولین کنفرانس چالش ها و ضرورتهای توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبانهای خارجی

نقدوبررسی مجموعه کتابهای تاپ ناچ از دیدگاه فرهنگی

فارسی

سخنرانی

تهران

ایران

١٣٩٠

 

چهل و ششمین کنفرانس بین المللی IATEFL

فرهنگ و آموزش زبان انگلیسی در ایران

انگليسي

سخنرانی

گلاسکو

انگلستان

۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس آسیایی Education

کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ایران: نقد و بررسی از دیدگاه فرهنگی

انگليسي

سخنرانی

اوزاکا

ژاپن

۱۳۹۱

کنفرانس EAPRIL 2013

استفاده از معیارهای ارزشیابی پیچیدگی درستی و روانی: پیشرفت پیچیدگی درستی و روانی در مهارت نوشتاری زبان آموزان به عنوان زبان بیگانه

انگليسي

سخنرانی

بیل - بین

سوییس

۱۳۹۲

کنفرانس بین المللی Education 2015

سرآغاز آموزش زبان انگلیسی در پارس (ایران) و نقش فرهنگ

انگليسي

سخنرانی

لندن

انگلستان

۱۳۹٤

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات فرهنگی

فرهنگ، زبان و زبان شناسی کاربردی: آموزش زبان و آگاهی فرهنگی

انگليسي

سخنرانی

برایتون

انگلستان

۱۳۹٥

هجدهمین کنفرانس جهانی زبانشناسی کاربردی AILA

عناصر فرهنگی در کتب ایرانی از بدو ورود

انگليسي

سخنرانی

ریودوژانیرو

برزیل

۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی علمی-عملی AILA

چرا فرهنگ اهمیت دارد؟

انگليسي

سخنرانی

آستانه

قزاقستان

۱٤٠۱

کنفرانس بین المللی مطالعات جنسیتی: "پرسش جنسیت" AILA

جنسیت و کتب درسی

انگليسي

سخنرانی

لندن

انگلستان

۱٤٠۱