عضو کارگروه پیگیری همکاری های بین المللی دانشگاه تهران با مراکز علمی و آموزشی مجموعه کشورهای تایوان، چین، ژاپن، کره، مالزی و فیلیپین