مشاور و قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران: از30/10/1392 تا 24/02/1394