1388 برگزاری انتخابات نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان