قسمتی از سخنان دکتر دهمرده در جلسه ستاد بازآفرینی و پایدار شهری با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی پیرامون معضل حاشیه نشینی و وضعیت آسفالت معابر و جاده های شهرستان زابل، 15 تیر 96