مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی

مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی

مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی

13 دی ماه 1400

 

 

برنامه تلویزیونی سلام تهران ( شبکه پنج سیما) 
در مورد خصوصیات کاری و اخلاقی  شهید حاج قاسم سلیمانی