مصاحبه تلویزیونی برنامه سلام تهران، در خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی
طرح 2 فوریتی انتقال آب از دریای عمان
قسمت ۱ مستند زندگی و عملکرد دکتر دهمرده پخش شبکه کرمان
نگاهی گذرا به کارنامه دکتر دهمرده در استان کریمان