پیغام خطا

پیغام خطا

 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated در SelectQuery->addTag() (خط 978 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated در SelectQuery->addTag() (خط 978 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property i18n_menu_link_translation_set::$created is deprecated در i18n_translation_set->__construct() (خط 27 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/sites/all/modules/i18n/i18n_translation/i18n_translation.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property i18n_menu_link_translation_set::$changed is deprecated در i18n_translation_set->__construct() (خط 27 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/sites/all/modules/i18n/i18n_translation/i18n_translation.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property i18n_menu_link_translation_set::$rdf_mapping is deprecated در rdf_entity_load() (خط 412 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/modules/rdf/rdf.module).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated در SelectQuery->addTag() (خط 978 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated در SelectQuery->addTag() (خط 978 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated در rename_admin_paths_url_outbound_alter() (خط 83 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/sites/all/modules/rename_admin_paths/rename_admin_paths.module).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated در SelectQuery->addTag() (خط 978 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated در SelectQuery->addTag() (خط 978 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated در DatabaseCondition->compile() (خط 1887 از /home/al317mdx/public_html/Dahmardeh.com/dahmardeh-p/includes/database/query.inc).

معرفي کلی، سوابق تحصيلي و علمي

دکتر حبيب اله دهمرده در سال 1331 در سیستان متولد شد. ایشان تحصیلات ابتدایی  و دبیرستان  را در سیستان به اتمام رسانید و در سال 1356 در رشته رياضي موفق به کسب مدرک کارشناسی از دانشگاه اصفهان گردید و در همان سال براي ادامه تحصيل راهي انگلستان شد. درفاصله زمانی سال های  1359-1356موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای ریاضی کاربردی از دانشگاه آکسفورد گردید.

پس از دریافت دکتری و بازگشت به وطن در سال 1359 با توجه به انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاههای کشور، ایشان مشغول به تدریس در دبیرستان های بخش شهرکی و نارویی شدند. پس از بازگشایی دانشگاهها در سال 1361 ایشان بعنوان عضو هیات علمی، معاون و رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به کار گردید.

درسابقه فعاليت علمي دکتر حبيب اله دهمرده علاوه بر تدريس در دانشگاه هاي صنعتی اميرکبير، علم و صنعت ايران، کرمان، لرستان و دانشگاه سيستان و بلوچستان در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد، مقالات متعدد و شرکت در کنفرانس هاي مختلف علمي بين المللي نیز ثبت شده است.

تاليفات ایشان شامل کتب علمي و دانشگاهي از جمله ریاضیات پیش دانشگاهی، آناليز عددي، رياضيات عمومي(فني مهندسي) ،کامپیوتر و ... می باشد که عمدتا به صورت کتب مرجع و درسی در بسیاری از دانشگاههای کشور تدریس می شوند.

تلاش و کوشش شبانه روزی و علاقه فراوان به مطالعه و تحقیق باعث شد که ایشان در سال 1374 موفق به دريافت عنوان استاد نمونه کشوري گردند.

در زمينه فعاليت های علمي ایشان مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • ارايه بيش از 23 مقاله علمي به زبان انگليسي با محوريت مباحث تخصصي حوزه رياضيات و کنفرانس هاي دانشگاهي داخل و کنگره هاي علمي خارج از کشور نظير ژاپن، سوئيس، مجارستان و تايلند.
 • تاليف و تصنيف پنج کتاب علمي و دانشگاهي از جمله آناليز عددي، رياضيات عمومي(فني مهندسي) و کامپيوتر(برنامه نويسي فرترن)
 • دريافت عنوان استاد نمونه کشوري در سال 1374 به علت کارهاي برجسته علمي
 • دريافت بيش از سي مورد لوح تقدير به دليل اقدامات علمي و برجسته از طرف رياست محترم جمهوري سابق، وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان جنگلها و مراتع کشور و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
 • تدريس در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد با موضوعات آناليز عددي، کامپيوتر، روش هاي عددي در جبر خطي و آناليز پيشرفته در دانشگاه هاي اميرکبير، علم و صنعت و سيستان و بلوچستان
 • حضور در پروژه هاي تحقيقاتي به عنوان استاد راهنما در مقطع کارشناسي ارشد در 9 مورد
 • مدير مسئول شش نشريه تخصصي در زمينه علوم انساني و مهندسي

سوابق مديريتي

حبيب الله دهمرده با وجود اشتغال به فعاليت هاي علمي و دانشگاهي همواره در عرصه اجرايي و مديريتي مومنانه و بسيجي وار حضور جدي و فعال داشته و بر اين اعتقاد است که رمز و راز پيشرفت هر کشوري، ايحاد ارتباط وثيق و کارآمد ميان دانشگاه و عرصه اجرايي مي باشد. از اين روي حضور چهره دانشگاهي مومن و انقلابي در مديريت هاي اجرايي را سبب ساز ارزشي شدن و علمي شدن بيشتر تصميمات کشوري در حوزه هاي مختلف مي داند.

ايشان در عرصه اجرا نيز از سوابق قابل ملاحضه و اثربخشي برخوردار بوده که از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان(77-68)، رياست دانشگاه پيام نور زاهدان(78-68)، سرپرست دانشگاه تربيت معلم زاهدان و رياست دانشگاه زابل(84-78)
 • مدير عامل و رئيس هيات مديره سازمان عمران سيستان(75-73)، مشاور وزير فرهنگ و آموزش عالي(79-77)
 • عضويت در کميته ملي يونسکو در ايران، عضويت شوراي پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي(1369)، عضو گروه برنامه ريزي بودجه و اعتبارات وزارت علوم(سال 71)، حضور در هيات امناي دانشگاه هاي منطقه جنوب و جنوب شرق و چندين دانشگاه و دانشکده، عضو انجمن رياضي ايران، دبير همايش ها و کنفرانس هاي متعدد از جمله کنفرانس رياضي(سال 65)، همايش استان شناسي(سال 75)، کنگره سرداران شهيد استان سيستان و بلوچستان و کرمان(سال 76)، عضو هيات اجرايي اصل 49 قانون اساسي(سال 65)، عضو شوراي مرکزي دانشگاه ها(سال 76)، عضو شوراي نظارت بر مدارس غيرانتفايي، و مسئول تاسيس و راه اندازي دبيرستان هاي پيش دانشگاهي مناطق محروم کشور(سال 1371)
 • بنيانگذار و موسس دانشگاه زابل، مراکز پيام نور استان سيستان و بلوچستان، مجتمع هاي آموزشي استان، مرکز تحقيقات آب، دانشکده کشاورزي، دانشکده هاي مديريت، هنر، علوم، فني مهندسي، منابع طبيعي و ادبيات و علوم انساني زابل و زاهدان و پژوهشکده کشاورزي زابل.

نگاه بيروني

وجه علمي، اجرايي و فعاليت بي وقفه ايشان در همه عرصه هايي که حاضر بوده از نگاه تيزبين مقامات عالي نظام و مسئولان ارشد پنهان نبوده و در موارد متعدد اين موضوع از بيان آن بزرگواران خاطر نشان شده است. از جمله:

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي «مد ظله العالي» پس از بازديد از پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل در جمع مسئولين و خبرنگاران با اشاره به عملکرد دکتر حبيب الله دهمرده فرمودند: " دهمرده نگوييد، بلکه حقيقتا ايشان صد مرده است" .

آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق در ديدار روساي دانشگاه ها خطاب به ايشان گفته است: " آقاي دکتر دهمرده در دولت از تو تعريف مي کردند. من مطرح کردم لازم نيست شما دهمرده را به من معرفي کنيد، من بايستي ايشان را به شما معرفي کنم" .

توانمندي بالا و اقدامات عمراني گسترده و روحيه مخلصانه و ولايت محوري دکتر دهمرده بارها مورد تاکييد مقام عظماي ولايت، مسئولان عالي، وزيران و معاونان رئيس جمهور و ساير مقامات قرار گرفته است.