نام کتاب زبان ناشر محل انتشار تاريخ انتشار نوع فعاليت اسامي همکاران
رياضيات عمومي2 ( فني و مهندسي ) فارسي   تهران 1364 تأليف  
رياضيات پيش دانشگاهي فارسي   تهران 1367 تأليف  
رياضيات عمومي 2 فارسي   تهران 1367 تأليف  
کامپيوتر (برنامه نويسي فرترن ) فارسي   تهران 1369 تأليف چنگيزدل آرا + پرويز سرگلزائي
آناليز عددي فارسي   تهران 1379 تأليف