نام مقاله زبان ناشر محل انتشار تاريخ انتشار نوع فعاليت
حل عددي انتگرالها انگليسي کنفرانس رياضي صنعتي اصفهان 1360 کاربردي
حل عددي انتگرالها و کاربرد آن انگليسي کنفرانس رياضي دانشگاه کرمان 1361 کاربردي
حل عددي انتگرالها و کاربرد آن انگليسي کنفرانس رياضي سيستان و بلوچستان 1365 کاربردي
حل عددي انتگرال و کاربرد آن در فيزيک انگليسي کنفرانس رياضي بيرجند 1366 کاربردي
حل عددي انتگرال و کاربرد آن در فيزيک انگليسي کنفرانس رياضي اصفهان 1368 کاربردي
انتگرالهاي عددي از توابع نوساني فارسي اولين سمينار آناليز عددي دانشگاه صنعتي شريف 1374 کاربردي
حل عددي انتگرالهاي نوساني فارسي اولين سمينار آناليز عددي دانشگاه آزاد 1381 کاربردي
حل عددي انتگرالهاي نوساني با استفاده از تقريبهاي گويا فارسي سي و سومين کنفرانس رياضي کشور دانشگاه فردوسي مشهد 1381 کاربردي
روشهاي مبتني بر بسط تيلور براي حل عددي انتگرالهاي نوساني فارسي سي و سومين کنفرانس رياضي کشور مشهـد 1381 کاربردي
بهبود مقدار عددي انتگرالهاي نوساني با استفاده از چند جمله ايهاي متعامد لاگور فارسي سي و سومين کنفرانس رياضي کشور شاهـرود 1382 کاربردي
روشهاي مبتني بر بسط تيلور براي حل عددي انتگرالهاي نوساني منظم از نوع فوريه فارسي سي و سومين کنفرانس رياضي کشور مشهد 1381 کاربردي
حل عددي انتگرالهاي نوساني با استفاده از سري هاي فوق هندسي فارسي سي و سومين کنفرانس رياضي کشور اهواز 1383 کاربردي
The one - dimensien Grank - Gupta انگليسي کنگره بين المللي رياضيات ژاپن 1990 کاربردي
Application of Fourier-integrals in the solution of laplaces eq انگليسي کنگره بين المللي رياضيات سوئيس 1994 کاربردي
More results about nurerical-integration انگليسي کنگره بين المللي رياضيات تايلند 1995 کاربردي
Application of Numerical Integrals in the solution of laplace's Equation in the circular Region انگليسي دومين کنگره رياضيات اروپايي مجارستان 1375 کاربردي
Approximations of Sinc, Cosine and Exponential Integrals by Using Bessel Expansion انگليسي سي و چهارمين کنفرانس رياضي کشور شاهرود 1382 کاربردي