1388 کسب رتبه برتر کشوری (تسهیلات سفرهای استان کرمان) معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری