بیانیه شماره یک:

به نام خدا
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
مردم فهیم، ولایت مدار و حماسه آفرین سیستان
اینک که بنا به اعتقاد راستین الهی، انقلابی خویش و لبیک به خواست رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین جهان مبنی بر اهمیت شرکت در انتخابات به عنوان وظیفه خدایی انقلابی،با حضور بی نظیر و وحدت آفرین خود در این امر ملی، حماسه ای جاودانه خلق نمودید، بر خود واجب دانسته که از ایمان والا، عزم ملی و همت انقلابی شما مردم غیور و ولایی، تشکر و قدردانی نمایم. بی شک فهم و بصیرتی که در روز هفتم اسفند ماه 1394 از خود به منصهء ظهور رساندید، صفحه زرین دیگری به تاریخ رشادت، جوانمردی و ولایت مداری خویش افزودید که بر تارک تاریخ سیستان، جاودانه خواهد درخشید.
بدیهی است که این حضور انقلابی و یک پارچه و خلق حماسهء ماندگار شما اسوه های صبر، ایمان و غیرت، وظیفه اینجانب را در آبادانی و خدمت به این سرزمین ولایی، بیش از پیش سنگین تر خواهد کرد.
از خداوند متعال توفیق خدمت به تمامی مردم با ایمان و غیور سیستان سرافراز را خواهانم.  

و من ا... التوفیق
حبیب اله دهمرده

 

بیانیه شماره دو:

به نام خدا
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
مردم شریف، عزتمند و ولایتمدار سیستان
بار دیگر اراده الهی از آستین خلقش بدر آمد و حماسه ای تاریخی و ماندگار در تاریخ سیستان و بلوچستان خلق نمود. حماسه خلق بیش از 114 هزار رأی (61% آرا) پاک و بی غل و غش که هیچ عنصری موفق به کسب آن تا به حال نشده است، در تاریخ سیستان و بلوچستان ماندگار شد. 
بدیهی است این پیروزی بزرگ متعلق به تک تک شما مردم شریف و حماسه ساز  بوده که با حضوری انقلابی و یکپارچه با وحدت کلمه برگ زرینی به تاریخ رشادت و ولایتمداری خویش افزودید.   
در برابر عظمت پروردگار سجده شکر بجا آورده و از شما مردم عزیز، بزرگوار و با بصیرت و ولایی تقدیر و تشکر فراوان دارم.  

و من ا... التوفیق
حبیب اله دهمرده